Teletrade ընկերությունների խումբ

TeleTrade ընկերությունների խումբը գլոբալ ֆինանսական հոլդինգ է, որը թույլ է տալիս ներդրողներին երկրագնդի ցանկացած կետում ընդլայնել սեփական ֆինանսական հնարավորությունները միջազգային ֆինանսական շուկաներում առևտրի միջոցով: Միևնույն ժամանակ ընկերությունը տրամադրում է բազմաթիվ գործիքներ ֆինանսական գործողությունների իրականացման համար:

Ընկերության հիմնական առաքելությունն է` տրամադրել խորհրդատվական բնույթի բարձրորակ ծառայություններ գոյության բոլոր տարածաշրջաններում և հաճախորդների բարեկեցության բարձրացման նպատակով ցույց տալ մասնագիտական օգնություն հետևյալ հարցերում `


 • անհատական հաշիվների կառավարում,
 • ներդրումներ,
 • կապիտալի կառավարում:

TeleTrade-ի հետ աշխատանքի հիմնական առավելությունները`

 • յուրահատուկ մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ, ինչը թույլ է տալիս ստեղծել անհատական պլաններ, ռազմավարություններ և կոնցեպցիաներ ֆինանսական ոլորտում,
 • ավելի քան 20 տարվա հաջող աշխատանք ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում,
 • աշխատակիցների մասնագիտական անձնակազմ` բաղկացած տնտեսության, ներդրումների և արժութային շուկայում առևտրի ոլորտի մասնագետներից,
 • գոյության տարածքի մեծ ծածկույթ (հոլդինգը գործում է աշխարհի ավելի քան 30 երկրներում),
 • անթերի վարկանիշ,
 • հաճախորդների հետ աշխատանքում պատասխանատվություն,
 • զարգացած վերլուծական և տեղեկատվական կառուցվածք, որը թույլ է տալիս հաճախորդներին ստանալ շուկայի վիճակի որակյալ վերլուծություն,
 • բաց և գործընկերային հարաբերություններ հաճախորդների հետ,
 • բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների օգտագործում տարբեր մակարդակների բիզնես-խնդիրների լուծման համար:

TeleTrade ընկերությունների խմբի նպատակները և ռազմավարական ուղղվածությունը

TeleTrade ընկերությունների խումբը ամենից վեր է դասում իր հաճախորդներին առավել լայն տեղեկատվական դաշտի և ֆինանսական գործիքների ամբողջության տրամադրումը, ինչը թույլ է տալիս մեծացնել ներդրողի եկամուտը: Ընկերության գլխավոր նպատակը իրականացվում է հետևյալի շնորհիվ`

 • բարձրորակ մասնագետների անձնակազմ,
 • TeleTrade-ի գործընկերների արհեստավարժության և կոմպետենտության մակարդակի անընդհատ բարձրացում,
 • տրամադրվող ծառայությունների որակի անընդհատ բարելավում և դրանց ընդլայնում,
 • նոր տեխնոլոգիաների և տենդենցների կիրառում ֆինանսական շուկաներում հաջող աշխատանքի համար անհրաժեշտ խորհրդատվական, ուսումնական ծառայությունների ոլորտում,
 • ընկերության գոյության աշխարհագրության ընդլայնում, ինչը TeleTrade-ի հաճախորդներին թույլ է տալիս գործնականորեն երկրագնդի ցանկացած կետում հասանելիություն ունենալ ընկերության ծառայություններին: