Որքա՞ն գումար են վաստակում Forex-ում

Ինչի՞ց է կախված եկամուտը արժութային շուկայում առևտուր անելիս

Թրեյդերի վերջնական եկամուտը ստացվում է բազմաթիվ գործոններից, որոնցից առավել կարևոր են`

  • շուկայական տրենդ
  • թրեյդերի արհեստավարժությունը շուկայի վարքագծի կանխատեսման ձևավորման դեպքում
  • փորձ
  • առևտրի ռազմավարության բնույթը և այլն:

Այն դեպքում, երբ թրեյդերի ռազմավարությունը ուղղված է նրա կողմից կայուն եկամտի ստացմանը (առևտրի պահպանողական սկզբունք), նրա աշխատավարձը Ֆորեքսում կկազմի 2-5 տոկոսից մինչև 80-100 տոկոս ամսական: Նման մեծ ցրվածությունը պայմանավորված է յուրաքանչյուր ամսվա յուրահատկությամբ աշխարհում տիրող շուկայական իրավիճակի կոնտեքստում: Այս կերպ թրեյդերը կարող է հայտնվել հետևյալ իրավիճակում`

  • գերեկամտաբերություն (տարեկան 1-2 անգամ),
  • նվազագույն եկամտաբերություն (սովորաբար տարեկան 2-3 անգամից ոչ շատ),
  • սովորական եկամտաբերություն (մոտավորապես 10 տոկոս ընդհանուր տարեկան առևտրից):

Մեծ ցրվածության հիմնական պատճառն այն է, որ արժույթների փոխարժեքների շարժի հեշտությամբ կանխատեսելի արդյունքներով իրավիճակները կարող են առաջանալ ինչպես հաճախ, այնպես էլ հազվադեպ` կախված բազմաթիվ արտաքին տնտեսական գործոններից: Այսպիսով` շահավետ գործարքները կարող են հայտնվել օրական 2-3 անգամ, իսկ մյուսները կառաջանան լոկ 2 շաբաթ հետո:

Իրականացվող գործարքի հաջողությունը նաև կախված է գների աճի և անկման արագությունից: Այսպիսով` լավագույն գնով «իդեալական գործարքը», որը իրականացվել է հարմար պահի, մի իրավիճակում թրեյդերին հնարավորություն կտա 500 դոլար գումար վաստակել Ֆորեքսում, իսկ մյուս իրավիճակում` 2000 դոլար: Չնայած որ երկու գործարքների կնքման նկատմամբ մոտեցումները նույնական են եղել:

ԿԱՎԵԼԱՆԱ ԱՐԴՅՈ՞Ք ԵԿԱՄՏԻ ՉԱՓԸ ՀԱՃԱԽ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

Անկասկած, Ֆորեքս արժութային շուկայում իրականացվող առևտրում շատ բան կախված է անմիջականորեն թրեյդերից: Չնայած գոյություն ունեն մի շարք գործոններ, որոնք ազդում են եկամտի չափի վրա: Որպես օրինակ կարելի է նշել դեպոզիտի չափի գործոնը:

Ոչ մեծ հաշվի համար ամենալավը առավելապես մտածված և զգուշավոր ռազմավարությունն է: Ավելի խոշոր հաշիվը Ֆորեքս շուկայում գումար վաստակելու հնարավորություն է տալիս անհամեմատ մեծ ծավալներով վստահելի գործարքներ իրականացնելու օգնությամբ:

Պետք չէ մոռանալ, որ գումարի սահմանափակումը, կապված թույլատրելի ռիսկի հետ, անմիջականորեն ազդում է վերջնական եկամտի ծավալի վրա: Տվյալ սահմանափակումները սահմանվում են հենց թրեյդերի կողմից, բայց նրանց վրա ազդում են ոչ միայն նրա անհատական նախընտրությունները և ֆինանսական վիճակը, այլ նաև դեպոզիտի ծավալը: Երբ թրեյդերը աշխատում է ներդրողի հաշվի վրա, տվյալ սահմանափակումները սովորաբար տրվում են ներդրողին:

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (December 2012 - January 2013)

Մաստեր Առևտրաշրջան Եկամուտ
Մաստերների եկամտաբերության ցուցանիշ՝ ռիսկի բարձր մակարդակով
TP-1715214 02.01.2013-14.01.2013 70,35%
СМ-1079261 01.12.2012-14.01.2013 70,31%
NI-0829440 01.12.2012-14.01.2013 46,62%
NA-1553962 01.12.2012-27.12.2012 42,60%
SK-0470380 01.12.2012-14.01.2013 40,70%
01.07.2012-14.01.2012 84,80%
BL-1015824 01.12.2012-14.01.2013 40,02%
MC-1736243 25.12.2012-14.01.2013 36,70%
MD-1328977 02.01.2013-14.01.2013 35,46%
CV-1412983 01.12.2012-14.01.2013 28,95%
NV-1574763 01.12.2012-14.01.2013 20,33%
R2-1471476 01.12.2012-14.01.2013 16,25%
L2-1644418 01.12.2012-14.01.2013 16,15%
TC-1644398 01.01.2013-14.01.2013 10,23%
NV-0728636 01.12.2012-14.01.2013 8,80%
IV-1106848 01.12.2012-14.01.2013 8,67%
МС-1627110 01.12.2012-14.01.2013 8,15%
KK-0661084 01.12.2012-21.12.2012 7,44%
Մաստերների եկամտաբերության ցուցանիշ՝ ռիսկի ցածր և միջին մակարդակով
KO-1091584 01.12.2012-14.01.2013 13,96%
IT-0107013 01.12.2012-14.01.2013 12,35%
IT-0110439 01.12.2012-21.12.2012 11,51%
MW-109235 01.12.2012-14.01.2013 11,33%
IT-0909376 01.01.2013-14.01.2013 10,30%
IT-0110011 01.12.2012-14.01.2013 7,35%

Ցանկանում եք իմանալ ավելին?Գրանցվեք ուսուցման!

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ