Մեր հաճախորդների անձնական տեղեկատվության գաղտնիության ապահովում

TeleTrade ընկերությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում իր հաճախորդների անհատական տվյալների, ինչպես նաև նրանց հետ կապված ֆինանսական տեղեկատվության գաղտնիության ապահովմանը:

Մենք կիրառում ենք անվտանգության ապահովման առաջադեմ տեխնոլոգիաներ՝ դրանով իսկ մեծացնելով ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը, ինչը ընկերության հաճախորդին մեծ հուսալիություն է ներշնչում մեր ֆինանսական գործիքներով աշխատելիս:

Մեր հաճախորդների անձնական տվյալները, ինչպես նաև հետադարձ կապի վերաբերյալ տեղեկատվությունը նշվում են անմիջապես հաշվի բացման կամ այլ ծրագրերում մասնակցության (ակցիաներ, բոնուսներ, մրցույթներ և այլն) դիմումի լրացման դեպքում:

Ստացված տեղեկությունը մենք օգտագործում ենք բացառապես հաճախորդի հետ կապ հաստատելու համար և չենք տրամադրում երրորդ անձանց, եթե դա չի պահանջվում օրենսդրությամբ, նաև ներքոնշյալ դեպքերում՝

  • Ընկերությունը կարող է տրամադրել տվյալները գործակալներին և երրորդ անձանց, ովքեր գործում են ընկերության հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա այն դեպքում, եթե հաճախորդի դիմաց պարտավորություների կատարման անհրաժեշտություն կա, և որը իրականացվում է գործընկերոջ կողմից:
  • Ընկերությունը կարող է կիրառել «cookies» տեխնոլոգիան, որը չի պարունակում գաղտնի տեղեկատվություն և չի փոխանցվում երրորդ անձանց:
  • Հաճախորդի ip-հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի օգտագործվում անձի ճանաչման համար, բայց կարող է ստացվել և պահպանվել ընկերության կողմից:
  • Եթե տեղեկատվությունը հաճախորդին տրամադրվել է ընկերության կայքի միջոցով հանրամատչելի տարբերակով, որոնց համար ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում:
  • Հաճախորդների կողմից երրորդ անձանց իրենց կոորդինատների, մուտքի կամ գաղտնաբառի կամովին փոխանցման դեպքում ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում:

TeleTrade ընկերությունը օգտագործում է ստացված կոորդինատները հաճախորդի նկատմամբ իր պարտականությունների կատարման նպատակով, ինչպես նաև իր գործունեության և կայքի աշխատանքի գնահատման ու վերլուծության, ընկերության կողմից իրականացվող ակցիաների, մրցույթների հաղթողների ու մասնակիցների բացահայտման համար:

TeleTrade ընկերությունը, օգտագործելով օրինական ճանապարհով ստացված անհատական տվյալները, իրավունք ունի ուղարկել գովազդային-տեղեկատվական բնույթի հաղորդագրություններ հաճախորդին: