Новости и аналитика Forex, фондового и сырьевого рынков

Показывать


15.11.2017 00:20

Экономист Джим О'Нил о том, почему вы должны перестать бояться массивного долга Китая

Известный экономист Джим О'Нил говорит, что инвесторы должны игнорировать растущий долг в Китае, подчеркивая различные положительные факторы для второй по величине экономики в мире.

"Я не могу волноваться по поводу долговой проблемы", - сказал Джим О'Нил, бывший председатель Goldman Sachs Asset Management, в интервью CNBC..

"Не в последнюю очередь потому, что в последние несколько месяцев есть свидетельства того, что рост долга замедлился довольно резко, и с ростом номинального ВВП, я думаю, что даже некоторые из явных пессимистов в отношении Китая признают, что масштаб долговой проблемы немного снизился", - добавил О'Нил.

Экономика, финансируемая кредитами, подвергается критике за то, что она представляет один из самых больших рисков для мировой экономики. Китай хочет удвоить размер своей экономики в период с 2010 по 2020 год, даже если это означает рост задолженности в нефинансовом секторе.

Международный валютный фонд в августе заявил, что "международный опыт свидетельствует о том, что рост кредитования в Китае находится на опасной траектории, с повышенными рисками разрушительной корректировки и/или заметного замедления роста". Согласно прогнозам МВФ, задолженность нефинансового сектора, включая домохозяйства, корпорации и государственный долг, достигнет почти 300 процентов от ВВП к 2022 году

Но, по словам О'Нила, вопрос задолженности Китая не является такой большой проблемой, учитывая, что "это страна с огромными сбережениями".

Кроме того, О'Нил заявил, что мощь китайской экономики выходит далеко за пределы ее границ и в конечном итоге может повлиять на денежно-кредитную политику в Европе.

"Самое интересное, что я видел в этом году, - это то, что к концу прошлого года ключевым торговым партнером Германии оказался Китая", - сказал О'Нил, подчеркнув, что Китай впервые обогнал Францию ​​и США.

О'Нил также добавил, что если китайская экономика не увидит замедления роста до 6,5%, руководство подумает об ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году и "учитывая важность Китая для всего остального мира, такое решение будет иметь огромный эффект".


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фокус рынка

 • США: продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре сильнее прогнозов
 • США: индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре
 • Канада: оптовые продажи неожиданно снизились в сентябре после двух месяцев роста
 • Чистые заимствования госсектора (PSNB) Великобритании в октябре выросли до +8,0 млрд фунтов против +7,5 млрд фунтов год назад
ноября 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002

 • Կայքում գտնվող ողջ տեղեկատվությունը բացառապես տեղեկատվական բնույթ է կրում և չի հանդիսանում այս կամ այն ներդրումային որոշումների կայացման հիմք:

 • Ռիսկերի մասին ծանուցում. Ձեր` նախկինում իրականացված առևտրային գործարքների արդյունքը հաջող առևտրի և ապագայում եկամուտ ստանալու երաշխիք չէ:

 • Forex և CFD ֆինանսական գործիքների օգտագործումը եկամտի մակարդակը բարձրացնելու լայն հնարավորություններ է տալիս, չնայած նաև պոտենցիալ ռիսկ է պարունակում: Այդ պատճառով առևտրային գործունեություն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել ներդրումային ռազմավարություն և գնահատել ձեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսները:

 • Տվյալ ծանուցումը չի պարունակում ֆինանսական գործարքների և ֆինանսական շուկաներում առևտրի հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերի ամբողջությունը: Լրացուցիչ հարցերի առաջացման դեպքում դիմե'ք TeleTrade ընկերությունների խմբի աշխատակիցներին և խորհրդատուներին:

 • Տեղեկատվության կիրառում. Անկախ կայքում օգտագործվող նյութերի լիարժեքությունից TeleTrade-ի հղումը անհրաժեշտ է` որպես տեղեկատվական աղբյուր: Ինտերնետ ցանցում կայքի տեղեկատվության օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է այն ուղղորդել հիպերհղումով, որը տեղափոխում է teletrade.am հասցեի վրա: Տեղեկատվության ավտոմատ ներմուծման համակարգի օգտագործումը արգելված է:

  TeleTrade կայքի նյութերի օգտագործման և մեջբերման ցանկացած հարցով դիմե'ք ընկերության գովազդային և PR բաժին: