Новости и аналитика Forex, фондового и сырьевого рынков

Показывать


15.11.2017 00:50

Календарь на завтра, среду, 15 ноября 2017 года:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь -0.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь -0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.5% 0.7%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 1.9% 2.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Сентябрь 5.3% 2.5%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь 2.0% -1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.0% 1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% 0.1%

08:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.2% 2.1%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.1% 2.2%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.3% 4.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 1.7 2.3

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Сентябрь 16.1

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Ноябрь 30.2 26.00

13:30 США Розничные продажи, г/г Октябрь 4.4%

13:30 США Розничные продажи Октябрь 1.6% 0.1%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь 1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.5% 0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 2.2% 2.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 1.7% 1.7%

15:00 США Товарно-материальные запасы Сентябрь 0.7% 0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 2.237 -2.850

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 125

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 67.2 34.6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фокус рынка

 • США: продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре сильнее прогнозов
 • США: индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре
 • Канада: оптовые продажи неожиданно снизились в сентябре после двух месяцев роста
 • Чистые заимствования госсектора (PSNB) Великобритании в октябре выросли до +8,0 млрд фунтов против +7,5 млрд фунтов год назад
ноября 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002

 • Կայքում գտնվող ողջ տեղեկատվությունը բացառապես տեղեկատվական բնույթ է կրում և չի հանդիսանում այս կամ այն ներդրումային որոշումների կայացման հիմք:

 • Ռիսկերի մասին ծանուցում. Ձեր` նախկինում իրականացված առևտրային գործարքների արդյունքը հաջող առևտրի և ապագայում եկամուտ ստանալու երաշխիք չէ:

 • Forex և CFD ֆինանսական գործիքների օգտագործումը եկամտի մակարդակը բարձրացնելու լայն հնարավորություններ է տալիս, չնայած նաև պոտենցիալ ռիսկ է պարունակում: Այդ պատճառով առևտրային գործունեություն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել ներդրումային ռազմավարություն և գնահատել ձեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսները:

 • Տվյալ ծանուցումը չի պարունակում ֆինանսական գործարքների և ֆինանսական շուկաներում առևտրի հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերի ամբողջությունը: Լրացուցիչ հարցերի առաջացման դեպքում դիմե'ք TeleTrade ընկերությունների խմբի աշխատակիցներին և խորհրդատուներին:

 • Տեղեկատվության կիրառում. Անկախ կայքում օգտագործվող նյութերի լիարժեքությունից TeleTrade-ի հղումը անհրաժեշտ է` որպես տեղեկատվական աղբյուր: Ինտերնետ ցանցում կայքի տեղեկատվության օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է այն ուղղորդել հիպերհղումով, որը տեղափոխում է teletrade.am հասցեի վրա: Տեղեկատվության ավտոմատ ներմուծման համակարգի օգտագործումը արգելված է:

  TeleTrade կայքի նյութերի օգտագործման և մեջբերման ցանկացած հարցով դիմե'ք ընկերության գովազդային և PR բաժին: