Новости и аналитика Forex, фондового и сырьевого рынков

Показывать


15.11.2017 08:02

Комментарий Barclays о данных по росту заработной платы в Австралии

 • Слабость роста заработной платы в частном секторе по-прежнему зависит от горнодобывающего сектора, хотя наблюдается рост заработной платы в секторах обрабатывающей промышленности, финансов и бизнеса. Рост заработной платы также возрос в сфере государственного управления и социального сектора.

 • Рост заработной платы в розничной торговле продолжает снижаться и записал самый слабое повышение с тех пор, как началось исследование индекса заработной платы в 1998 году.

 • Замедление на рынке жилья означало, что заработная плата, связанная со строительным сектором, оставалась слабой.

 • Несмотря на то, что занятость на полный рабочий день сильно возрастала до 2017 года, рост заработной платы продолжает отставать.

 • В своем недавнем заявлении по денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии отметил, что отсутствие роста заработной платы остается загадкой для будущего направления политики.

 • Действительно, сила условий занятости была отмечена РБА как ключевой источник внутренней неопределенности, особенно оценка резервных мощностей и ее последующее влияние на инфляцию заработной платы. Мы считаем, что РБА будет внимательно следить за развитием событий на рынке труда.

 • Что касается денежно-кредитной политики, мы ожидаем, что РБА сохранит нынешнюю ставку в первом полугодии 2018 года и будет дожидаться признаков более широкого восстановления, прежде чем решительно сигнализировать о любых изменениях в политике.

 • Мы поддерживаем наш прогноз о том, что РБА повысит ставку на 25 б.п. в августе 2018 года, и затем еще раз на 25 б,п. в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фокус рынка

 • Президент ЕЦБ Драги: Экономический рост в еврозоне "прочен, имеет широкую основу"
 • Производственная инфляция в Германии замедлилась в октябре как и ожидалось
 • США: индекс ведущих индикаторов резко вырос в октябре
 • Япония: положительное сальдо торгового баланса резко снизилось в октябре
ноября 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 • Կայքում գտնվող ողջ տեղեկատվությունը բացառապես տեղեկատվական բնույթ է կրում և չի հանդիսանում այս կամ այն ներդրումային որոշումների կայացման հիմք:

 • Ռիսկերի մասին ծանուցում. Ձեր` նախկինում իրականացված առևտրային գործարքների արդյունքը հաջող առևտրի և ապագայում եկամուտ ստանալու երաշխիք չէ:

 • Forex և CFD ֆինանսական գործիքների օգտագործումը եկամտի մակարդակը բարձրացնելու լայն հնարավորություններ է տալիս, չնայած նաև պոտենցիալ ռիսկ է պարունակում: Այդ պատճառով առևտրային գործունեություն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել ներդրումային ռազմավարություն և գնահատել ձեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսները:

 • Տվյալ ծանուցումը չի պարունակում ֆինանսական գործարքների և ֆինանսական շուկաներում առևտրի հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերի ամբողջությունը: Լրացուցիչ հարցերի առաջացման դեպքում դիմե'ք TeleTrade ընկերությունների խմբի աշխատակիցներին և խորհրդատուներին:

 • Տեղեկատվության կիրառում. Անկախ կայքում օգտագործվող նյութերի լիարժեքությունից TeleTrade-ի հղումը անհրաժեշտ է` որպես տեղեկատվական աղբյուր: Ինտերնետ ցանցում կայքի տեղեկատվության օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է այն ուղղորդել հիպերհղումով, որը տեղափոխում է teletrade.am հասցեի վրա: Տեղեկատվության ավտոմատ ներմուծման համակարգի օգտագործումը արգելված է:

  TeleTrade կայքի նյութերի օգտագործման և մեջբերման ցանկացած հարցով դիմե'ք ընկերության գովազդային և PR բաժին: