Новости и аналитика Forex, фондового и сырьевого рынков

Показывать


15.11.2017 08:30

Австралийский доллар резко упал

Австралийский доллар резко упал после публикации более слабого, чем ожидалось, отчета по заработной плате в Австралии. Индекс заработной платы, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее, в третьем квартале вырос на 0,5% как и во втором квадрате. Однако, рост показателя был ниже прогноза экономистов, ожидавших увеличение на 0,7%. В годовом исчислении индекс заработной платы увеличился на 2,0% после роста на 1,9% ранее. Экономисты ожидали увеличение показателя на 2,2%.

Слабость роста заработной платы зависит в основном от горнодобывающего сектора, хотя наблюдается рост заработной платы в секторах обрабатывающей промышленности, финансов и бизнеса. Рост заработной платы также возрос в сфере государственного управления и социального сектора. Рост заработной платы в розничной торговле продолжил снижаться и записал самый слабое повышение с тех пор, как началось исследование индекса заработной платы в 1998 году.

Несмотря на то, что занятость на полный рабочий день сильно возрастала до 2017 года, рост заработной платы продолжает отставать. В своем недавнем заявлении по денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии отметил, что отсутствие роста заработной платы остается загадкой для будущего направления политики.

Также на динамику австралийской валюты повлияли результаты исследования потребительского доверия от Westpac Bank. Индекс потребительского доверия от Westpac снизился на -1,7 в ноябре до 99,7, что ниже ключевой линии 100, отделяющей оптимистов от пессимистов. Это следует за 3,6-процентным ростом в октябре, когда индекс подскочил до 101,4.

"Возврат к небольшому оптимизму в октябре оказался кратковременным. Хотя индекс по-прежнему выше на 4,4% по сравнению с августом, ноябрьское снижение возвращает его ниже значения 100, указывая, что пессимисты снова превышают число оптимистов", - говориться в отчете Westpac Bank.

Иена выросла в ходе азиатских торгов, чему способствовал продолжающийся рост ВВП Японии ( хотя и более слабый). Согласно предварительным данным Кабинета министров Японии, в третьем квартале 2017 года валовой внутренний продукт Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3%, как и прогнозировалось, Однако увеличение было слабее предыдущего значения 0,6%. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что выше прогноза экономистов 1,3%, но ниже предыдущего значения 2,6% ( пересмотрено с 2,5%).

"Японская экономика расширилась семь кварталов подряд, первая такая серия за последние три года", - говориться в отчете Кабинета министров. Положительный вклад был получен за счет чистого экспорта, а отрицательный вклад из-за внутреннего спроса. Примечательно, что реальное частное потребление упало в соответствии с ожиданиями после роста во втором квартале, в то время как реальный экспорт снова продемонстрировал устойчивый рост после того, как во втором квартале была достигнута корректировка скорости роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фокус рынка

 • Президент ЕЦБ Драги: Экономический рост в еврозоне "прочен, имеет широкую основу"
 • Производственная инфляция в Германии замедлилась в октябре как и ожидалось
 • США: индекс ведущих индикаторов резко вырос в октябре
 • Япония: положительное сальдо торгового баланса резко снизилось в октябре
ноября 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 • Կայքում գտնվող ողջ տեղեկատվությունը բացառապես տեղեկատվական բնույթ է կրում և չի հանդիսանում այս կամ այն ներդրումային որոշումների կայացման հիմք:

 • Ռիսկերի մասին ծանուցում. Ձեր` նախկինում իրականացված առևտրային գործարքների արդյունքը հաջող առևտրի և ապագայում եկամուտ ստանալու երաշխիք չէ:

 • Forex և CFD ֆինանսական գործիքների օգտագործումը եկամտի մակարդակը բարձրացնելու լայն հնարավորություններ է տալիս, չնայած նաև պոտենցիալ ռիսկ է պարունակում: Այդ պատճառով առևտրային գործունեություն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել ներդրումային ռազմավարություն և գնահատել ձեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսները:

 • Տվյալ ծանուցումը չի պարունակում ֆինանսական գործարքների և ֆինանսական շուկաներում առևտրի հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերի ամբողջությունը: Լրացուցիչ հարցերի առաջացման դեպքում դիմե'ք TeleTrade ընկերությունների խմբի աշխատակիցներին և խորհրդատուներին:

 • Տեղեկատվության կիրառում. Անկախ կայքում օգտագործվող նյութերի լիարժեքությունից TeleTrade-ի հղումը անհրաժեշտ է` որպես տեղեկատվական աղբյուր: Ինտերնետ ցանցում կայքի տեղեկատվության օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է այն ուղղորդել հիպերհղումով, որը տեղափոխում է teletrade.am հասցեի վրա: Տեղեկատվության ավտոմատ ներմուծման համակարգի օգտագործումը արգելված է:

  TeleTrade կայքի նյութերի օգտագործման և մեջբերման ցանկացած հարցով դիմե'ք ընկերության գովազդային և PR բաժին: