Новости и аналитика Forex, фондового и сырьевого рынков

Показывать


07.12.2017 20:00

Основные события завтрашнего дня

На пятницу запланирована публикация умеренного количества важных данных. В 03.00 GMT Китай объявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до $35.00 млрд. с $38.2 млрд. в октябре.

В 07:00 GMT Германия опубликует отчет по изменению сальдо торгового баланса за октябрь.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за октябрь, а также инфляционных ожиданий потребителей за 3-й квартал. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что промпроизводство не изменилось в месячном выражении и выросло на 3,5% в годовом выражении, а производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 0,1% и на 3,9% соответственно.

В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за ноябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Согласно прогнозам, число закладок новых фундаментов снизилось до 221,0 тыс. с 222,8 тыс. в октябре.

В 13:30 GMT США отчитаются по изменению уровня безработицы, числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, и доли экономически активного населения за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Второй показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4,1%, а число занятых выросло на 200 тыс. после увеличения на 261 тыс. в октябре.

В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс вырос до 99,0 пункта с 98,5 пункта в ноябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фокус рынка

 • В США в ноябре был отмечен устойчивый рост рабочих мест и восстановление заработной платы
 • Рост ВВП Великобритании стабильный в ноябре - NIESR
 • Число закладок новых фундаментов в Канаде резко выросло в ноябре
 • Канада: коэффициент загрузки производственных мощностей вырос до 10-летнего максимума в 3-м квартале
декабря 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 • Կայքում գտնվող ողջ տեղեկատվությունը բացառապես տեղեկատվական բնույթ է կրում և չի հանդիսանում այս կամ այն ներդրումային որոշումների կայացման հիմք:

 • Ռիսկերի մասին ծանուցում. Ձեր` նախկինում իրականացված առևտրային գործարքների արդյունքը հաջող առևտրի և ապագայում եկամուտ ստանալու երաշխիք չէ:

 • Forex և CFD ֆինանսական գործիքների օգտագործումը եկամտի մակարդակը բարձրացնելու լայն հնարավորություններ է տալիս, չնայած նաև պոտենցիալ ռիսկ է պարունակում: Այդ պատճառով առևտրային գործունեություն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել ներդրումային ռազմավարություն և գնահատել ձեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսները:

 • Տվյալ ծանուցումը չի պարունակում ֆինանսական գործարքների և ֆինանսական շուկաներում առևտրի հետ կապված բոլոր հնարավոր ռիսկերի ամբողջությունը: Լրացուցիչ հարցերի առաջացման դեպքում դիմե'ք TeleTrade ընկերությունների խմբի աշխատակիցներին և խորհրդատուներին:

 • Տեղեկատվության կիրառում. Անկախ կայքում օգտագործվող նյութերի լիարժեքությունից TeleTrade-ի հղումը անհրաժեշտ է` որպես տեղեկատվական աղբյուր: Ինտերնետ ցանցում կայքի տեղեկատվության օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է այն ուղղորդել հիպերհղումով, որը տեղափոխում է teletrade.am հասցեի վրա: Տեղեկատվության ավտոմատ ներմուծման համակարգի օգտագործումը արգելված է:

  TeleTrade կայքի նյութերի օգտագործման և մեջբերման ցանկացած հարցով դիմե'ք ընկերության գովազդային և PR բաժին: