VIP հաճախորդին

Ձեր դեպոզիտի մեծությունից կախված՝ Ձեզ կշնորհվի 3 VIP կարգավիճակներից մեկը՝

VIP (դեպոզիտի գումարը՝ սկսած 50 000 ԱՄՆ դոլարից)
VIP GOLD (դեպոզիտի գումարը՝ սկսած 100 000 ԱՄՆ դոլարից)
VIP PLATINUM (դեպոզիտի գումարը՝ սկսած 500 000 ԱՄՆ դոլարից)

Եթե Դուք ունեք մի քանի հաշիվ, հաշվի է առնվում բոլոր հաշիվների վրա եղած դրամական միջոցների ընդհանուր գումարը:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

VIP ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ՝
ՍԿՍԱԾ 50 000 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԻՑ

VIP GOLD ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ՝
ՍԿՍԱԾ 100 000 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԻՑ

VIP PLATINUM ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ՝
ՍԿՍԱԾ 500 000 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐԻՑ

Անհատական մենեջեր
Անհատական մենեջեր
Ծառայությունը տրամադրվում է ընկերության գործընկերներին
աշխատանքային ժամերին՝ շաբաթական 5 օր, ժամը 9:00-21:00 օրվա ցանկացած պահի՝ շաբաթական 7 օր (բացառությամբ հայտարարված տոնական օրերի և բանկային հանգստյան օրերի) օրվա ցանկացած պահի՝ շաբաթական 7 օր (բացառությամբ հայտարարված տոնական օրերի և բանկային հանգստյան օրերի)

VIP կարգավիճակի համար՝ աշխատանքային ժամերին (շաբաթական 5 օր, ժամը 9:00-21:00), VIP GOLD և VIP PLATINUM կարգավիճակների համար՝ օրվա ցանկացած պահի (բացառությամբ հայտարարված տոնական օրերի և բանկային հանգստյան օրերի)

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Անհատական մենեջերը Ձեր անհատական օգնականն ու խորհրդատուն է, մեծ աշխատանքային փորձ ունեցող և արժութային շուկայի բոլոր նրբություններին քաջատեղյակ թրեյդեր: Նա բարձր մակարդակի մասնագետ է, ով ընդունակ է ոչ միայն արագ և առավելապես հարմար ձևով լուծել բոլոր առաջացող տեխնիկական հարցերը, ժամանակի նվազագույն ծախսով կազմակերպել դրամական միջոցների մուտքագրումը և ելքագրումը, խորհրդատվություն տրամադրել ընկերության բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ, այլ նաև գրագետ և օպերատիվ կերպով կողմնորոշել Ձեզ ընթացիկ շուկայական իրավիճակում:

Ձեր անհատական մենեջերը կմեկնաբանի տվյալ պահին շուկայում տեղի ունեցող գնային շարժերը, կօգնի մեկնաբանել վերջին նորությունները, Ձեզ կտրամադրի առավելապես օգտակար և ճշգրիտ տեղեկատվություն ընդարձակ առևտրային պլան կազմելու և օպտիմալ առևտրային որոշում կայացնելու համար: Օրինակ՝ Ձեր կարգադրությամբ անհատական մենեջերը կարող է կապ հաստատել Ձեզ հետ հեռախոսի կամ Skype-ի միջոցով, որպեսզի հայտնի Ձեզ հետաքրքրող շուկայական գնի կամ գործարքի իրականացման համար շահավետ պահի մասին:

Նաև հաշվի առնելով Ձեր ցանկություններն ու պահանջմունքները՝ անհատական մենեջերը կարող է քննարկել Ձեզ հետ Ձեր դեպոզիտին նման գումարի հաջող կառավարման՝ 5 տարուց ոչ պակաս փորձով անհատական VIP թրեյդերի ընտրության նպատակահարմարությունը, ում կարող եք անհատական պայմաններով ամբողջությամբ կամ մասնակի վստահել Ձեր հաշվի կառավարումը:

Մեկ այլ հնարավորություն է "Մաստեր-Ինվեստ" ծառայությունից օգտվելը՝ կազմելով ներդրումային պորտֆել մի քանի թրեյդեր կառավարողների (Մաստերների) ռազմավարություններից: Անհատական մենեջերը Ձեզ կօգնի վերլուծել վարկանիշային աղյուսակում ներկայացված Մաստերների առևտուրը, համեմատել նրանց մեթոդները և աշխատանքի արդյունքները, որից հետո ընտրել կառավարողների օպտիմալ պորտֆելը:

Նաև ընկերության բոլոր հաճախորդներին (ոչ միայն VIP) կօգնեն տեխնիկական աջակցության բաժնի մասնագետները, ովքեր պատրաստ են աջակցել Ձեզ օրական 24 ժամ և շաբաթական 5 օր՝ անկախ Ձեր կարգավիճակից: Չնայած որ անհատական մենեջերի ծառայությունը թույլ է տալիս լուծել հարցերի ավելի լայն շրջանակ:

սերտ
Կուտակային բոնուս դեպոզիտի վրա
Կուտակային բոնուս դեպոզիտի վրա ամսական համալրում՝ ելնելով հատուկ արտոնյալ պայմաններից՝ 24% տարեկան հաշվարկից ամսական համալրում՝ ելնելով հատուկ արտոնյալ պայմաններից՝ 26% տարեկան հաշվարկից ամսական համալրում՝ ելնելով հատուկ արտոնյալ պայմաններից՝ 28% տարեկան հաշվարկից
 • TeleTrade ընկերությունն առաջարկում է ամսական համալրումներով մասնակցել կուտակային բոնուսային ծրագրին՝ ելնելով բոլոր (ոչ միայն VIP) հաճախորդների համար տարեկան 24% հաշվարկից: Բայց VIP կարգավիճակով հաճախորդներին տվյալ ծառայությունը մատուցվում է հատուկ արտոնյալ պայմաններով:
 • VIP GOLD կամ VIP PLATINUM կարգավիճակով հաճախորդները այդ նույն հատուկ պայմաններով ստանում են էլ ավելի բարձր տոկոս՝ ելնելով տարեկան համապատասխանաբար 26% կամ 28% հաշվարկից:
 • Կուտակային տոկոսը հաշվետու ամսվա կտրվածքով մուտքագրվում է հաշվի վրա հաջորդ օրացույցային ամսվա սկզբում: VIP կարգավիճակով հաճախորդը ստանում է կուտակային բոնուս՝ ելնելով տարեկան 24% (ամսական 2%) հաշվարկից: VIP GOLD կարգավիճակով հաճախորդը ստանում է կուտակային բոնուս՝ ելնելով տարեկան 26% (ամսական 2,16%) հաշվարկից, իսկ VIP PLATIMUM կարգավիճակով հաճախորդը՝ կուտակային բոնուս՝ ելնելով տարեկան 28% (ամսական 2,33%) հաշվարկից:
 • Կուտակային տոկոսը VIP հաճախորդի հաշվի վրա է մուտքագրվում բոլոր ամիսների դիմաց, որոնց ընթացքում գումար չի ելքագրվել հաշվից: Կուտակային տոկոսի մուտքագրման պայման է հաշվի վրա առևտրային ակտիվության նվազագույն մակարդակի ապահովումը: Որպեսզի հաշվետու ամսվա արդյունքում VIP հաշվի վրա փոխանցվի կուտակային տոկոսը, հաշվետու ամսվա ընթացքում փակված լոտերի քանակը պետք է հաշվետու ամսվա սկզբին եղած գումարից պակաս չլինի՝ արտահայտված ԱՄՆ դոլարով: Օրինակ՝200 լոտ 100 հազար դոլարի համար ամսվա սկզբին, 300 լոտ 150 հազար դոլար գումարի համար և այլն: Լոտերի քանակի հաշվարկի դեպքում հաշվի են առնվում միայն FOREX և մետաղի CFD գործիքների լոտերը:
 • Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ TeleTrade ընկերության կողմից իրականացվող տարբեր բոնուսային ծրագրերի շրջանակներում հաշվի վրա ցանկացած տեսակի բոնուսի առկայության դեպքում բոլոր գործող բոնուսների գումարը ավտոմատ կերպով ընդգրկվում է հաշվարկային ամսվա սկզբին եղած դրամական միջոցների գումարի մեջ: Այդ պատճառով հերթական հաշվարկային ամսվա արդյունքում տոկոսների համալրման համար անհրաժեշտ փակված լոտերի քանակը սահմանվում է՝ ելնելով այս հաշվարկային ամսվա սկզբին միջոցների ընդհանուր գումարից, որի մեջ ընդգրկված են նաև բոնուսները: Վերոնշյալ օրինակում դրամական միջոցների գումար ասելով՝ հասկանում ենք նաև միջոցների ընդհանուր գումարը: Եվ եթե հաճախորդի սեփական միջոցները կազմում են 100 հազար դոլար՝ հաշվի առնելով ընթացիկ եկամուտները կամ վնասները բոլոր դիրքերի դեպքում, և ենթադրենք, որ ևս 10 հազար դոլար կազմում են բոնուսները, ապա հաշվի վրա եղած ընդհանուր գումարը հավասար է 110 հազար դոլարի, իսկ ամսվա վերջում կուտակային բոնուս ստանալու համար հաճախորդը ստիպված կլինի հաշվի վրա փակել ոչ պակաս, քան 220 լոտ:
 • Միևնույն ժամանակ գործող բոնուսները ամսվա վերջին ՉԵՆ ընդգրկվում հիմնական հաշվարկային գումարում, որի վրա արդյունքում մուտքագրվում է կուտակային տոկոսը:
 • Կուտակային տոկոսի (ամսական) համալրման համար հիմնական հաշվարկային գումար է ծառայում հաճախորդի հաշվի վրա եղած սեփական միջոցների ամբողջական գումարը ամսվա վերջի դրությամբ՝ հանած այն գումարը, որը մուտքագրվել է հաշվի վրա անմիջապես հաշվարկային ամսվա ընթացքում: Այլ կերպ ասած՝ կուտակային տոկոս բոնուսի և ոչ լիարժեք ամսվա ընթացքում կրկին մուտքագրված դրամական միջոցների վրա չի համալրվում: Միևնույն ժամանակ կուտակային տոկոսը համալրվում է հաշվարկային ամսվա ընթացքում ստացված եկամտի, այդ թվում նաև ոչ լիարժեք ամսվա ընթացքում ստացված եկամտի վրա:
 • Ենթադրենք, որ միևնույն օրինակում ամսվա վերջում հաշվի վրա եղած ամբողջ գումարը, հաշվի առած բոլոր բաց և փակված գործարքների արդյունքները և բոնուսները, կազմել է 170 հազար դոլար, որից 10 հազար դոլարը բոնուս է, 20 հազար դոլարը ամսվա ընթացքում հաճախորդի վաստակած գումարն է, իսկ 40 հազար դոլարը՝ լրացուցիչ միջոցներ, որոնք հաճախորդը մուտքագրել է հաշվի վրա այս ամսվա ընթացքում: Այն դեպքում, որ հաճախորդը այս ամսվա ընթացքում փակել է ավելի քան 110 լոտ, հաջորդ ամսվա սկզբին նրա հաշվի վրա կմուտքագրվի +2% 120 հազար դոլարից, այսինքն՝ 2400 դոլար: Այս ամսվա ընթացքում մուտքագրված 40 հազար դոլարի և 10 հազար դոլար բոնուսի վրա տոկոսներ չեն մուտքագրվում: Տոկոսներ մուտքագրվում են հաճախորդի՝ ամսվա սկզբին եղած սեփական միջոցների՝ 100 հազար դոլարի և ամսվա ընթացքում հաճախորդի վաստակած եկամտի՝ 20 հազար դոլարի վրա:
 • Եթե VIP կարգավիճակով հաճախորդն ունի մի քանի առևտրային հաշիվ, կուտակային տոկոսների հաշվարկն ու համալրումը տեղի է ունենում առանձին յուրաքանչյուր հաշվի վրա:

Տվյալ արտոնյալ պայմանները գործում են բոլոր VIP կարգավիճակների համար:

Կուտակային բոնուսի համալրման կարգը կարելի է ճշտել անհատական մենեջերից:

սերտ
Սպրեդերի և սվոփերի նվազեցում միջնորդավճարների տեսքով (հաճախորդի օգտին) կատարված գործարքների դիմաց
Սպրեդերի և սվոփերի նվազեցում միջնորդավճարների տեսքով (հաճախորդի օգտին) կատարված գործարքների դիմաց TeleTrade-ը վերադարձնում է իր հաճախորդներին գործարքի հաշվարկային ամսվա ընթացքում փակման ծախսերի մի մասը:
Վերադարձի տոկոսը՝ 10% Վերադարձի տոկոսը՝ 13% Վերադարձի տոկոսը՝ 15%

Cash-back առևտրային հաշվի վրա

TeleTrade-ը վերադարձնում է իր հաճախորդներին գործարքի հաշվարկային ամսվա ընթացքում փակման ծախսերի մի մասը: Վերադարձվող դրամական միջոցների չափը կախված է հաճախորդի VIP կարգավիճակից և հաշվարկվում է՝ ելնելով դիրքի փակման պահին սպրեդի և գործարքի իրականացման նպատակով հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարի մեծությունից, բայց մեկ լոտի դեպքում չի կարող լինել 10 դոլարից ավելի: Վերադարձը փոխանցվում է հաճախորդի առևտրային հաշվին յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում, բայց հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 5-րդ օրվանից ոչ ուշ:

Վերադարձի պայմանները՝

 • Հաշվարկային ամսվա սկզբում, ամսվա ավարտին և վերադարձի փոխանցման ամսաթվին հաճախորդի հաշիվը պետք է ունենա VIP կարգավիճակ:
 • Հաշվարկային ամսվա ընթացքում հաճախորդի հաշվի վրա չեն եղել վարկային միջոցներ ընկերության կողմից բոնուսի տեսքով:
 • Հաշվարկային ամսվա ընթացքում չպետք է տեղի ունենա դրամական միջոցների ելքագրում հաշվի վրայից:
 • Հաշվարկում մասնակցում են միայն փակված գործարքները, որոնք իրականացվել են FOREX և մետաղների CFD գործիքներով: Գործարքները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պայմաններին՝
  • Գործարքի տևողությունը պետք է լինի 2 րոպեից (120 վայրկյան) ոչ պակաս;
  • Գործարքի բացման և փակման գների միջև տարբերությունը պետք է կազմի բացման գնից 0,05%-ից ոչ պակաս (~ 0,0005 կետ EUR/USD զույգի դեպքում):

Փակված դիրքի համար վերադարձի մեծության հաշվարկի օրինակ

Ենթադրենք, թե հաճախորդը հաշվարկային ամսվա ընթացքում փակել է դիրք EURUSD զույգի վրա, որի ծավալը 10 լոտ է:

EURUSD զույգի դեպքում փակման պահին սպրեդը 0,6 կետ էր կամ 60 դոլար 10 լոտ ծավալի համար:

Այս գործարքի բացման միջնորդավճարը կազմել է 80 դոլար:

Տվյալ առևտրային գործարքի համար հաճախորդը հաջորդ ամսվա սկզբին կստանա վերադարձ 140 դոլարից 13%-ի չափով կամ 18,2 դոլար:

սերտ
Բացասական սվոփերի փոխհատուցում
Բացասական սվոփերի փոխհատուցում Ընկերությունը փոխհատուցում է նախորդ ամսվա ընթացքում փակված գործարքների կուտակված բացասական սվոփերը:

Բացասական սվոփերի փոխհատուցում

TeleTrade ընկերությունը իր՝ VIP կարգավիճակ ունեցող հաճախորդներին փոխհատուցում է հաշվարկային ամսվա ընթացքում փակված գործարքների կուտակված բացասական սվոփերի 20%-ը: Փոխհատուցումը մուտքագրվում է հաճախորդի առևտրային հաշվի վրա յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին՝ հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 5-րդ օրվանից ոչ ուշ:

Փոխհատուցման մուտքագրման պայմանները՝

 • Հաշվարկին մասնակցում են միայն FOREX և մետաղների CFD գործիքներով իրականացված փակված գործարքները:
 • Հաշվարկային ամսվա սկզբում, վերջում և փոխհատուցման մուտքագրման ամսաթվին հաճախորդի հաշիվը պետք է ունենա VIP կարգավիճակ:
սերտ
«Կանաչ միջանցք»՝ հատուկ հատկացված VIP ծառայություն գործարքների սպասարկման համար
«Կանաչ միջանցք»՝ հատուկ հատկացված VIP ծառայություն գործարքների սպասարկման համար հատուկ հեռախոսակապ (առանձին հեռախոսահամար VIP հաճախորդների համար)
Հաշվի համալրում առանց միջնորդավճարի
Հաշվի համալրում առանց միջնորդավճարի Ընկերությունը փոխհատուցում է բանկերի կամ վճարման համակարգերի միջնորդավճարները, որոնց օգնությամբ կատարվել է դրամական միջոցների փոխանցումը Ձեր առևտրային հաշվի վրա. դիմեք Ձեր անհատական մենեջերին
Հաշվի ավանսային համալրում (մինչև 20%՝ դեպոզիտի գումարից)
Հաշվի ավանսային համալրում (մինչև 20%՝ դեպոզիտի գումարից) Առևտրային հաշվի արագ համալրում ընկերության միջոցների հաշվին մինչև 2 շաբաթ ժամկետ ունեցող անտոկոս կրեդիտի տեսքով

Հաճախորդի մոտ կարող է առաջանալ առևտրային հաշիվը օպերատիվ կերպով համալրելու պահանջմունք, օրինակ, ավելի մեծ ծավալով գործարքի իրականացման կամ արդեն գոյություն ունեցող շուկայական դիրքի պահպանման նպատակով: Հաշվի ավանսային համալրման մասին որոշումը կայացնում է TeleTrade ընկերության ֆինանսական բաժինը՝ յուրաքանչյուր դեպքում անհատապես:

Ընդ որում՝ ընկերության որակավորում անցած մասնագետներից մեկը միշտ պատրաստ կլինի շփվել Ձեզ հետ բոլոր առաջացած հարցերով ընկերության ցանկացած գրասենյակի առանձին հարմարավետ սենյակում, որոնք տեղակայված են աշխարհի 30 երկրների՝ ավելի քան 200 քաղաքներում: Նաև անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ կտրամադրվի համակարգիչ՝ միացված բարձր արագությամբ ինտերնետին կամ Wi-Fi-ին:

Մենք մշտապես ուրախ ենք տեսնել Ձեզ և պատրաստ ենք աջակցել՝ վերածելով աշխատանքը հաճույքի:

սերտ
Բոլոր մաստեր-դասընթացներին անվճար մասնակցություն
Բոլոր մաստեր-դասընթացներին անվճար մասնակցություն ներառյալ խորացված ուսուցումը և հատուկ սեմինարները (դիմեք Ձեր անհատական մենեջերին)

Խորհրդատվություն հեռախոսի միջոցով